Laster Hendelser

Trinn 2

19 november - 20 november

Ledere
Rovere

INVITASJON TIL TRINN 2-KURS på Stykket (Bymarka), lørdag 19. –  søndag 20. november 2022

Kursets overordnede mål: Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å bruke metoder,
verktøy og hjelpemidler til langtidsplanlegging av speideraktiviteter for egen enhet, med
utgangspunkt i speiderprogrammet.

PÅMELDING: gjøres via https://min.speiding.no/activities/view/3249, under “Kommende aktiviteter”. OBS! Påmeldingsfristen er 4. november 2022, men det er begrenset antall plasser på kurset, så meld deg på tidlig.

AVSLUTTENDE AKTIVITET I EGEN ENHET: Kurset varer lørdagen og søndagen. Kurset
blir fullført ved at deltakerne gjennomfører en planlagt aktivitet eller møte i egen enhet.
Rammen for kurset er at deltakerne blir ansett til å være representanter for den fiktive 2.
Stykket speidergruppe. Gjennom kurshelgen vil dere bli inndelt i patruljer som gjennomfører
kursoppgaver som er tilpasset de ulike enhetene i speidergruppa: bever, flokk, tropp og
rover. Hoveddelen av søndagen blir fylt av flere planleggingsoppgaver hvor deltakerne er
gruppestyret i 2. Stykket speidergruppe.
PRIS: 750,- pr deltaker. Prisen dekker kurs, opphold og mat.

INFORMASJON TIL DELTAKERE
OPPMØTE: Deltakere møter kl. 9, lørdag 19. november på parkeringsplassen Dikehaugen ved Våddan. Kursstab og veiledere møtes på fredag kveld på Stykket.
Deltakere med lang reisevei kan overnatte på Stykket fredag til lørdag hvis ønskelig.

PRAKTISK INFORMASJON
Kurset gjennomføres både inne og ute. Vi vil dele deltakerne inn i patruljer og oppgaver vil bli utført i patruljene eller i felleskap.
Deltakeravgiften blir på 750 kr som blir fakturert din gruppe.
Du kan bli med på trinn 2 selv om du ikke har tatt trinn 1 tidligere, men kan vise til relevant
speidererfaring. Er du i tvil, ta kontakt med kurslederen.
AVSLUTNING: Vi avslutter kurshelgen på Vådan på søndag 20.11.2022, kl 16.
Kursdeltakerne skal følge opp kurset med gjennomføring av aktivitet, tur eller møte i sin
egen enhet. Dette vil bli fulgt opp med en samtale sammen med en fra kursstaben. Det er
først etter denne oppfølgingssamtalen at kurset er fullført.

VELKOMMEN PÅ KURS!
Vennlig speiderhilsen Hugin og Munin-patruljen i Trøndelag krets

Sted

Stykket, Bymarka
Trondheim, Bymarka + Google Map
Hjemmeside:
https://trondelag.speiding.no/hytteutleie/hus-og-hytter/stykket/

Arrangør

Ledertrenerpatruljen Hugin og Munin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.