Ekstraordinært årsmøte

29 mars, 2023 av Kristin Grønn-Hagen

Da det ordinære årsmøtet ble avholdt 5. mars hadde valgkomiteen ingen instilling på kretsleder og medlemmer til kretsstyret samt ny valgkomite. Det ble derfor vedtatt å utsette valget til et ekstraordinært årsmøte. Planen var å gjennomføre dette ifm. årets TSF men kretsstyret fant etter hvert ut at dette ville bli vanskelig å gjennomføre gitt fasilitetene, samt et tett tidsskjema.

Ekstraordinært årsmøte blir derfor avholdt torsdag 27. april kl. 18.00 i lokalene til Norgeshus på Melhus, Per Bortens veg 3. Samme bygg som Rema 1000 Melhus Torg. Inngang er på side mot Melhustorget, ved stor rød kloss.

Antall delegater fra gruppa beregnes slik: gruppeleder + én delegat per påbegynte tiende betalende medlem. Delegater som ble valgt til det ordinære årsmøtet er de som kan stille på det ekstraordinære årsmøtet.
Husk at minst 1/3 av representantene fra gruppene må være rovere eller speidere under 26 år. Dersom gruppa ikke har slike representanter, mister gruppa disse stemmene.

Åpent for registrering av delegater fra kl. 17.45.
Sakspapirene ligger her: Sakspapirer

Link for digital deltakelse:
https://meet.google.com/qre-tcpt-wqn