Kretsstyret

Kretsstyret består av sju tillitsvagte medlemmer og tre varaer som velges på kretsens årsmøte for to år av gangen.

Kretsstyret har ansvar for den daglige ledelsen og driften av kretsen. De har kontakten opp mot kretsens grupper og ressurspatruljer og har styremøter ca. én gang i måneden.  Referat fra styremøtene finner du her.

Under er styrets medlemmer og deres roller i kretsstyret.