Sitter du på noen gode historier, bilder, arkiver eller andre relevante ting som kan fortelle historien til speiderbevegelsen? Da setter vi stor pris på om du kontakter oss på: jardar.grilstad@speiding.no

Trøndelag krets

Etter mange år med godt samarbeid mellom Nord- og Sør-Trøndelag krets vedtok begge kretsene at de skulle slå seg sammen til en felles krets. I desember 2018 ble begge kretsene lagt ned, og 1. januar 2019 ble nye Trøndelag krets opprettet. Alle av kretsenes eiendeler og verdier ble overført til den nye kretsen og det ble valgt et nytt kretsstyre på årsmøte i mars 2019.

Eldre speiderhistorie i Trøndelag

Løvepatruljen i Trondhjem, en av landets eldste speidergrupper

I 1910 ble Løvepatruljen i Trondhjem stiftet 4. November. Johs A. Jacobsen ble patruljefører og etter et års tid besto patruljen av åtte gutter. Disse guttene var blant de første aktive speiderne i Trondhjem, og det er grunn til å minne om at Løvepatruljen ble til bare tre år etter at speiderbevegelsen ble startet av Robert Baden-Powell i England i 1907 (Brownsea Island). Det som er veldig spesielt med denne patruljen/gruppen, er at de fremdeles eksisterer! De regnes nå som en av Norges eldste aktive speidergruppe. For å kunne bli medlem av Løvepatruljen, som fortsatt er en ren guttepatrulje, kreves at man har gjort en spesiell innsats for speidersaken. I dag er det 8 medlemmer som etter beste evne lever opp til uttrykket «En gang speider – alltid speider».

Dannelsen av Trøndelags første jentespeidertropp og Norsk speiderpikeforbund

I 1913/14 hadde guttene allerede dannet flere grupper, avdelinger og kretser rundt om i Norge. For jenter fantes det ikke noe organisert tilbud. Noen jenter fra Trondheim hadde fått lov å stifte en egen patrulje i 1. Singsaker (som var en ren guttetropp), men i 1915 ble de enige om å stifte sin egen jentespeidertropp. Slik ble Trondheim 1. stiftet, 2. oktober 1915, som en av de første jentespeidertroppene i Norge. Etter dette ble det dannet flere jentetropper rundt om i Trøndelag og i 1921 ble Trondheim krets NSPF stiftet. Kretsen omfattet både grupper fra Trondheim, Nord- og Sør-Trøndelag. Samme året gikk speidertropper fra Bergen, Trondheim og Fredrikstad sammen for å stifte Norsk speiderpikeforbund, som da hadde cirka 900-1000 medlemmer.