Agdenes speidergruppe

Informasjon mangler

1. Sandvollan speidergruppe

Mangler informasjon

1. Vinne speidergruppe

Vi har speidere i Tropp og Roverlag og holder til Vinne sanitetshus.

Kontaktinformasjon:
Gruppeleder: Inger Fjellhaug
Epost: vinnespg@gmail.com

10. Trondheim speidergruppe

Vi er ei speidergruppe som fokuserer på friluftsliv, selvstendighet og læring. Vi har tilholdssted i Frydenbergvegen 23 (Berg Barnehage avd. Frydenberg) der vi eier våre egne lokaler.
Vi har barn fra 1. – 4. klasse tilhører Flokk og eldre barn opptil 10.klasse som tilhører Tropp.
Alle flokkens møter varer fra 18.00 – 19.30 (tirsdager).
Troppen har møter 18.00-20.00
Kontaktinformasjon: 
Gruppeleder: Øystein Vasseljen Krogshus
Følg oss på Facebook for våre nyeste oppdateringer: 10. Trondheim Speidergruppe.

Charlottenlund speidergruppe

Vi er en speidergruppe som holder til i Charlottenlund, på østsiden av Trondheim. Vi er byens og fylkets største speidergruppe (pr august 2020) med rundt 100 medlemmer, og har aktivitet i bever, flokk, tropp og rover-enheter.
Vi har begrenset kapasitet med venteliste på bever- og flokknivå, men det er som regel alltid plass til flere i troppen og roverlaget.
Gruppa vår ble startet i 2011 og vi holder til i store lokaler i Charlottenlund kirke. De ulike enhetene pleier å ha møter hver uke, og vi drar mye på tur i alle enheter.
Kontaktinformasjon:
Gruppeleder: Astrid Kornberg Bjørke
Epost: gruppa.chaspeider@gmail.comtroppen.chaspeider@gmail.comflokken.chaspeider@gmail.com og bever.charspeider@gmail.com

Nettside: gådegvill.no / gadegvill.no

Egge speidergruppe
Egge speidergruppe i Steinkjer kommune har møtelokaler på speiderhuset ved Håkkadalsbrua.
Gruppa har delvis løpende inntak av småspeidere (3-4. klasse) og storspeidere (5-10.klasse) i starten av hvert halvår. Møter er hver torsdag og det er 2-3 turer i halvåret inkludert deltakelse på kretsarrangement.
Pr. 2021 er gruppa i en fase hvor vi ønsker å få inn både flere speidere og gjerne foreldre som kan stille som ledere.
For eller annen informasjon innmelding ta kontakt med gruppeleder.
Kontaktinformasjon:

Gruppeleder: Are Severin Ingulfsvann
Tlf. 411 00 917
Epost: Are.Severin@gmail.com

GibGob speidergruppe

Informasjon mangler

Kattem speidergruppe

Kattem Speidergruppe har inntak av nye speidere i August og Januar.
Vi tar inn speidere i fra store deler av sørsiden i Trondheim, fra Sjetnemarka, Heimdal, Kattem, Saupstad, Flatåsen og Byåsen.
Vi holder for det meste til på vår speiderhytte som ligger på Lian.
Vi er en aktiv speidergruppe med møter annenhver tirsdag for bever kl 18:00-19:00 og hver tirsdag for flokk, tropp og roverlag 18:30-20:00.
Vi har helgetur rundt 1 gang i måneden.
Kontaktinformasjon: 
Gruppeleder: Britt Hegvold Jørgensen

Klæbu speidergruppe

Møte hver mandag kl.18.00 – 19.30
Har i dag aktiv flokk, tropp, roverlag og lederpatrulje.

Kontaktinformasjon:
Gruppeleder Lilly Katrine F. Schnitler
Tlf. 415 42 739
Epost: klabu.speider@live.no
Følg oss på Facebook: Klæbu Speidergruppe

Melhus speidergruppe

Vi har aktive speidere i Flokk, Tropp og Roverlag og Lederpatrulje.

Gruppen har møter hver onsdag og holder for det meste til på Gimse.

Kontaktinformasjon:
Gruppeleder: Arne Skarsem
Tlf. 932 20 753
Epost: melhusspeider@gmail.com
Nettside: melhus.speiding.no

Mære-Sparbu speidergruppe

Informasjon mangler

Nardo speidergruppe

Informasjon mangler

Namsos speidergruppe

Informasjon mangler

Oppdal 2 Pionerene speidergruppe

Informasjon mangler

Rissa speidergruppe

Speidere i småspeiderflokk (5 – 9 år)

Kontaktinformasjon:
Gruppeleder: Renate Denstad
Epost: gruppeleder@rissaspeidergruppe.no

Stjørdal speidergruppe

Vi har aktive speidere i Beverkoloni, Flokk, Tropp og Roverlag.
Har speiderhytte i nærheten av Stjørdal sentrum.

Kontaktinformasjon:
Gruppeleder: Trygve Thorsen
Epost: trygvethorsen@outlook.com

Trondheim 8. sjøspeidergruppe

Informasjon mangler

Trondheim FSK

Trondheim FSK tar imot speidere fra hele byen, men de fleste speiderne bor i nærheten av Strinda/Tyholt/Estenstadmarka. Vi har innemøter i Trondheim Frikirke og utemøter på Bekken parkeringsplass i Estenstadmarka på torsdager 1800-1930.
Vi har speidere i alderen 1.-6. klasse, men er åpne for speidere opp til 10. klasse, i tillegg til rovere (16+). Møtene er av og til delt i forskjellige aldersgrupper, og av og til felles for alle. De eldre speiderne planlegger en del av møtene selv. Gruppa har minst 1 gruppetur i semesteret. Både nye speidere og ledere er velkomne!
Kontaktinformasjon: 
Gruppeleder: Ada Olsdatter Hagaseth
Epost: adahaga@gmail.com
Tlf. 928 74 140

Trondheim MSK

Mangler informasjon.

Vanvikan speidergruppe.

Vanvikan speidergruppe holder til i Vanvikan, men er åpen for speidere fra hele Indre Fosen, og Fosen for øvrig for dem som måtte ønske å være med oss.
Vi har tilbud til flokk (3-4 klasse) og tropp (5-10 klasse). Møter hver onsdag fra 18-20 på forskjellige steder i nærområdet.

Kontaktinformasjon:

Gruppeleder: Frode Sollie
Epost: frode.sollie@gmail.com
Nettside: www.vanvikan.org

Vikhamar speidergruppe

Informasjon mangler

Åfjord speidergruppe

Gruppen har speidere i Troppen (10 – 16 år)

Kontaktinformasjon:
Gruppeleder: Ingrid Gauslaa Hårstad
Epost: in-gaus@online.no
Tlf. 990 24 199

Ørland speidergruppe

Ørland speidergruppe er en speidergruppe for barn fra 1. til 5. klasse.
Vi  fokuserer på friluftsliv, selvstendighet og læring. Vi har tilholdssted i kjelleren på Yrjarhytta, der vi også har tilgang til fine uteområder.

Møtene har vi på onsdager kl. 17.30 – 19.00.
Vi er i oppstartsfasen, og på grunn av korona-restriksjoner kan vi ikke være flere enn 20 barn i gruppen. Det vil derfor være begrenset med plass den første tiden. Vi beklager det. Innmelding skjer gjennom å ta kontakt med oss via epost.

Kontaktinformasjon:
Flokkens ledere:
Runar Øksenvåg, 971 22 033
Rasmus Kristensen, 471 52 151
Ole Thomas Bientie Reiten, 922 13 061
Epost:orlandnsf@gmail.com