1. Sandvollan speidergruppe

Informasjon mangler

1. Vinne speidergruppe

Informasjon mangler

10. Trondheim speidergruppe

Informasjon mangler

Charlottenlund speidergruppe

Vi er en speidergruppe som holder til i Charlottenlund, på østsiden av Trondheim. Vi er byens og fylkets største speidergruppe (pr august 2020) med rundt 100 medlemmer, og har aktivitet i bever, flokk, tropp og rover-enheter.
Vi har begrenset kapasitet med venteliste på bever- og flokknivå, men det er som regel alltid plass til flere i troppen og roverlaget.
Gruppa vår ble startet i 2011 og vi holder til i store lokaler i Charlottenlund kirke. De ulike enhetene pleier å ha møter hver uke, og vi drar mye på tur i alle enheter.
Gruppeleder pr august 2020: Nils Andreas Thommesen
Epost: gruppa.chaspeider@gmail.comtroppen.chaspeider@gmail.comflokken.chaspeider@gmail.com og bever.charspeider@gmail.com

Nettside: gådegvill.no / gadegvill.no

Egge speidergruppe
Egge speidergruppe i Steinkjer kommune har møtelokaler på speiderhuset ved Håkkadalsbrua.
Gruppa har delvis løpende inntak av småspeidere (3-4. klasse) og storspeidere (5-10.klasse) i starten av hvert halvår. Møter er hver torsdag og det er 2-3 turer i halvåret inkludert deltakelse på kretsarrangement.
Pr. 2021 er gruppa i en fase hvor vi ønsker å få inn både flere speidere og gjerne foreldre som kan stille som ledere.
For eller annen informasjon innmelding ta kontakt med gruppeleder.
Kontaktinformasjon:

Gruppeleder Are Severin Ingulfsvann, tlf. 41100917, Are.Severin@gmail.com

GibGob speidergruppe

Informasjon mangler

Kattem speidergruppe

Kattem Speidergruppe har inntak av nye speidere i August og Januar.
Vi tar inn speidere i fra store deler av sørsiden i Trondheim, fra Sjetnemarka, Heimdal, Kattem, Saupstad, Flatåsen og Byåsen.
Vi holder for det meste til på vår speiderhytte som ligger på Lian.
Vi er en aktiv speidergruppe med møter annenhver tirsdag for bever kl 18:00-19:00 og hver tirsdag for flokk, tropp og roverlag 18:30-20:00.
Vi har helgetur rundt 1 gang i måneden.
Gruppeleder: Cato A. Melby

Klæbu speidergruppe

Møte hver mandag kl.18.00 – 19.30
Har i dag aktiv flokk, tropp, roverlag og lederpatrulje.

Kontakt info: Gruppeleder Lilly Katrine F. Schnitler 41542739 klabu.speider@live.no

Melhus speidergruppe

Nettside: melhus.speiding.no

Mære-Sparbu speidergruppe

Informasjon mangler

Nardo speidergruppe

Informasjon mangler

Oppdal 2 Pionerene speidergruppe

Informasjon mangler

Rissa speidergruppe

Informasjon mangler

Stjørdal speidergruppe

Informasjon mangler

Trondheim 8. sjøspeidergruppe

Informasjon mangler

Trondheim FSK

Informasjon mangler

Trondheim MSK

Informasjon mangler

Vanvikan speidergruppe.

Vanvikan speidergruppe holder til i Vanvikan, men er åpen for speidere fra hele Indre Fosen, og Fosen for øvrig for dem som måtte ønske å være med oss.

Vi har tilbud til flokk (3-4 klasse) og tropp (5-10 klasse). Møter hver onsdag fra 18-20 på forskjellige steder i nærområdet.

Vikhamar speidergruppe

Informasjon mangler

Åfjord speidergruppe

Informasjon mangler

Ørland speidergruppe

Ørland speidergruppe er en speidergruppe for barn fra 1. til 5. klasse.

Vi er ei speidergruppe av Norges Speiderforbund som fokuserer på friluftsliv, selvstendighet og læring. Vi har tilholdssted i kjelleren på Yrjarhytta, der vi også har tilgang til fine uteområder.

Møtene varer fra 17.30-19.00 (onsdager).

Vi er i oppstartsfasen, og på grunn av korona-restriksjoner kan vi ikke være flere enn 20 barn i gruppen. Det vil derfor være begrenset med plass den første tiden. Vi beklager det. Innmelding skjer gjennom å ta kontakt med oss via epost.

Vår epost-adresse er:
orlandnsf@gmail.com

Info om Norges Speiderforbund:
http://www.speiding.no

Flokkens ledere er:
Runar Øksenvåg, 97122033
Rasmus Kristensen, 47152151
Ole Thomas Bientie Reiten, 92213061