Kattem speidergruppe

Kattem Speidergruppe har inntak av nye speidere i August og Januar. Vi tar inn speidere i fra store deler av sørsiden i Trondheim, fra Sjetnemarka, Heimdal, Kattem, Saupstad, Flatåsen og Byåsen.
Vi holder for det meste til på vår speiderhytte som ligger på Lian. Vi er en aktiv speidergruppe med møter hver tirsdag. Mellom kl. 18:00 og 20:00.

 

Ørland speidergruppe

Ørland speidergruppe er en speidergruppe for barn fra 1. til 5. klasse.

Vi er ei speidergruppe av Norges Speiderforbund som fokuserer på friluftsliv, selvstendighet og læring. Vi har tilholdssted i kjelleren på Yrjarhytta, der vi også har tilgang til fine uteområder.

Møtene varer fra 17.30-19.00 (onsdager).

Vi er i oppstartsfasen, og på grunn av korona-restriksjoner kan vi ikke være flere enn 20 barn i gruppen. Det vil derfor være begrenset med plass den første tiden. Vi beklager det. Innmelding skjer gjennom å ta kontakt med oss via epost.

Vår epost-adresse er:
orlandnsf@gmail.com

Info om Norges Speiderforbund:
http://www.speiding.no

Flokkens ledere er:
Runar Øksenvåg, 97122033
Rasmus Kristensen, 47152151
Ole Thomas Bientie Reiten, 92213061

 

Klæbu speidergruppe

Møte hver mandag kl.18.00 – 19.30
Har i dag aktiv flokk, tropp, roverlag og lederpatrulje.
Kontakt info: Gruppeleder Lilly Katrine F. Schnitler 41542739 klabu.speider@live.no

 

Charlottenlund speidergruppe

Vi er en speidergruppe som holder til i Charlottenlund, på østsiden av Trondheim. Vi er byens og fylkets største speidergruppe (pr august 2020) med rundt 100 medlemmer, og har aktivitet i bever, flokk, tropp og rover-enheter.
Vi har begrenset kapasitet med venteliste på bever- og flokknivå, men det er som regel alltid plass til flere i troppen og roverlaget.
Gruppa vår ble startet i 2011 og vi holder til i store lokaler i Charlottenlund kirke. De ulike enhetene pleier å ha møter hver uke, og vi drar mye på tur i alle enheter.
Gruppeleder pr august 2020: Nils Andreas Thommesen
Epost: gruppa.chaspeider@gmail.comtroppen.chaspeider@gmail.comflokken.chaspeider@gmail.com og bever.charspeider@gmail.com
Nettside: gådegvill.no / gadegvill.no

 

Vanvikan speidergruppe.

Vanvikan speidergruppe holder til i Vanvikan, men er åpen for speidere fra hele Indre Fosen, og Fosen for øvrig for dem som måtte ønske å være med oss.

Vi har tilbud til flokk (3-4 klasse) og tropp (5-10 klasse). Møter hver onsdag fra 18-20 på forskjellige steder i nærområdet.