LÆLLNSF (2)

Roverombudet

Roverombudet i Trøndelag er en samling av rovere fra kretsens roverlag. De har ansvar for roverarbeidet og roverarrangementene i kretsen og jobber for et godt rovermiljø.

Roverombudet møtes ca én gang i måneden. Referat fra ombudsmøtene og andre dokumenter finner du under.

I februar arrangeres Rovernes Årsmøte av Roverombudet. Her blir det tatt opp saker som angår roverne og roverombudet og alle roverlagene kan stille med representanter. Referater fra tidligere årsmøter finner du under.

Om du har noen spørsmål eller vil komme i kontakt med oss kan du sende mail til roverombud.trondelag.nsf@gmail.com eller ta kontakt med ombudsleder Kirsten Margrethe Eidem.

Referat ombudsmøter

 

Referat rovernes årsmøte

 

Diverse nyttige filer