Skjermbilde

Husrådet

Husrådet har ansvar for kretsens hytter og andre eiendommer. Deres oppgaver omfatter kretsens hytter samt. kretskontoret i Neufeldts gate 3. Noen av de vanligste oppgavene de har er tilsyn etter leie, arrangering av dugnader og forbedring av kretsens hytter.

Husrådet har sterkt behov for flere ressurspersoner. Vi har størst behov for personer som kan stille til tilsyn av hyttene etter leie. Det innebærer å se over at hytta er i god stand og i orden for eventuelt neste leietaker.
Om du skulle være interessert i å bidra med tilsyn og forbedring av hyttene, ta gjerne kontakt.

Spørsmål knyttet til Husrådet i Trøndelag kan rettes til kretsen på trondelagkrets@speiding.no.