E-post: trondelagkrets@speiding.no

Telefon: 465 38 303

Adresse: Neufeldts gate 3, 7030 Trondheim

Kontortid: Torsdag, kl 18.00 – 20.00

Kontonummer: 4202.47.21722

Org.nummer: 971 516 437

 

Pga. sykdom holdes kontoret stengt 5. januar.

Hytteleie

For leie av kretsens hytter, kontor og områder, ta kontakt på e-post. Mer informasjon om hyttene og utleiekalender finner du her.

Bli speider

Vil du bli med i en speidergruppe? Du finner kontaktinformasjon til alle speidergruppene her.

Sosiale medier

Følg oss på Facebook