Korona og speideraktiviteter

12 mars, 2020 av Marthe Elisabeth Bang Hellum

Det er nå tatt en beslutning i Norges speiderforbund sentralt om å avlyse alle nasjonale arrangement til og med 30. april. Forbundet oppfordrer også alle grupper, kretser og korps til å avlyse alle speideraktiviteter hvor vi møtes fysisk til og med 30. April.

Kretsstyret i Trøndelag krets av Norges Speiderforbund vil med dette avlyse all speideraktivitet i Trøndelag krets hvor vi møtes fysisk til og med 30. april. Dette på bakgrunn av situasjonen i Norge med smittefare av koronavirus og anbefalinger fra Norges speiderforbund.

Dette betyr at vi avlyser alle speidermøter, turer og andre arrangementer!

På vegne av Kretsstyret

Lise Brekken

 

Les mer på:

https://speiding.no/nyhetsarkiv/viktig-informasjon https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/