Ledersamtale

16 oktober, 2023 av Kristin Grønn-Hagen

I forbindelse med JOTA-JOTI vil ledertrenerpatruljen Hugin & Munin gjennomføre ledersamtale med de som ønsker/har behov. Ledersamtalen blir kjørt lørdag 21. oktober kl. 14.00-16.00 (inne/ute avhengig av været) på Gimse ungdomsskole, Melhus. Denne er åpen for alle som har behov uavhengig om man deltar på selve arrangementet.

Ledersamtalen er en del av lederstart, som er første steg i grunntreningen for speiderledere. Det overordnede målet er å gjøre nye ledere kjent med speidingens bakgrunn, viktige kjennetegn og prinsipper, samt å gi en forståelse for hva speiding er og hva det innebærer å være leder i Norges speiderforbund.

De som skal delta må forberede seg ved å gå igjennom «Introkurset», som er et selvstudium. Introkurset støtter seg på heftet Velkommen som leder.
Introkurset og «Velkommen som leder» finner du på denne siden: https://speiding.no/laer-ledelse/vaere-speiderleder/slik-blir-du-speiderleder

Dersom du ønsker å delta gi beskjed om dette ved å sende en e-post til kristin.gronn-hagen@speiding.no innen torsdag 19. oktober.