Ny kretssekretær og endring i kretsstyret

16 august, 2020 av Viljar Øydvin
Andreas Gram og Viljar Øydvin

 

Kretssekretær Marthe Hellum søkte før sommeren et års permisjon fra sin stilling som kretssekretær fra 1. august 2020 grunnet skolegang. Etter utlysning av stillingen og påfølgende ansettelsesprosess ble Viljar Øydvin ansatt som vikar fra 1. august 2020 til 1. august 2021.

I og med at Viljar var medlem av kretsstyret måtte sammensetningen av kretsstyret endres. 1. vara Andreas Gram tar nå over Viljars rolle som kretsstyremedlem fram til neste årsmøte.

Er det spørsmål til kretssekretærer eller kretsstyret så nås vi på trondelagkrets@speiding.no.