Råd og tips til fysiske og digitale speideraktiviteter

8 november, 2020 av Kristin Grønn-Hagen

Trøndelag krets anbefaler alle å holde seg oppdatert på retningslinjene ang. korona. Forbundet har laget en samleside om råd og tips til fysiske og digitale speideraktiviteter som oppdateres etter de til enhver tid gjeldende råd fra myndighetene:
Råd og tips til fysiske og digitale speideraktiviteter fra Norges speiderforbund

Husk at det viktigste vi kan gjøre er å ta hensyn til hverandre! Både blant speidere og ledere kan det være ulike årsaker til ikke å delta i speideraktivitet, eller ønske om å delta så lenge man klarer å opprettholde avstand. Vis respekt for den enkeltes valg!

Speidergruppene kan fremdeles gjennomføre speideraktiviteter, og vi oppfordrer til at det opprettholdes et visst aktivitetsnivå for speiderne. Vi gjør oppmerksom på at våre anbefalinger tar utgangspunkt i nasjonale krav og anbefalinger. Det finnes også lokale krav og anbefalinger i hver kommune. Disse må speidergruppene selv sette seg inn i. Er dere i tvil om det er forsvarlig å gjennomføre en lokal aktivitet, sjekk kommunens informasjonssider om korona, og ta eventuelt kontakt med kommuneoverlegen.

Utdrag av sjekkliste for gjennomføring av speideraktiviteter:

  • Det anbefales maksimalt 20 deltakere når man er i aktivitet.
  • Under gjennomføring av speideraktiviteter er det viktig å føre deltakerlister, slik at eventuell smittespredning blir sporbar.
  • Følg generelle håndhygieneregler for å unngå smitte: hold avstand når det er praktisk mulig, respekter begrensningene i antall personer som er samlet og oppretthold / legg til rette for god hånd- og hostehygiene.
  • Tilrettelegg for håndvask med såpe og vann eller som minimum våtservietter og håndsprit før, under og etter aktiviteten.
  • Vi anbefaler at alle møtene gjennomføres ute, og at man unngår å møtes i private hjem.
  • Personer med forkjølelsessymptomer og andre symptomer på korona skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.
  • Unngå, så langt det er praktisk mulig, å dele utstyr. Be for eksempel speiderne om å ta med aktivitetsutstyr som det er naturlig at de har hjemme, som speiderkniv eller tusj. Rengjør eventuelt ikke-personlig utstyr som brukes av flere, som bøtte, øks osv., før/etter bruk med vann og vanlig rengjøringsmiddel, eventuelt med våtservietter og håndsprit.
  • Det er anbefalt at speiderne kan holde minst én meter avstand til hverandre i forbindelse med aktivitetene. For aktiviteter for deltakere under 20 år, kan en fravike kravet om å holde avstand på én meter hvis kravet er til hinder for vanlig gjennomføring. Vi oppfordrer til å tenke kreativt på om det finnes alternative måter for gjennomføring av møter, slik at én meter avstand blir overholdt.
  • Hør med kommunen om hvorvidt det finnes anbefalinger knyttet til det å blande barn fra forskjellige klasser eller skoler. Del inn speidere i faste grupper eller bruk den vanlige patruljeinndelingen. Gruppene skal være av en slik størrelse at lederen skal ha mulighet til å følge opp at smittevernreglene følges. Dette betyr at for yngre speidere kan gruppene være så små som på to-tre. Store patruljer/enheter kan av praktiske hensyn deles i to. Ha oversikt over gruppeinndelingen, slik at kontaktsporing kan gjennomføres hvis det blir aktuelt.